Komunalcu još jedna koncesija za sakupljanje otpada

Nakon što je početkom svibnja ove godine Komunalac d.o.o. preuzeo poslove obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci...

Saznaj više  

Komunalac d.o.o. kompostira s najmlađima

Nakon provedbe pilot projekta kompostiranja u OŠ Mitnica, tvrtka Komunalac nastavlja raditi na aktivnostima kojima se potiče smanjenje nastanka otpada i poticanju...

Saznaj više  

Tvrtka Komunalac d.o.o. obradovala je najmlađe Vukovarace eko-slikovnicama

Znajući da širenje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode započinje već od malih nogu, tvrtka Komunalac d.o.o. darovala je najmlađim Vukovarcima ekološke...

Saznaj više  

Komunalac d.o.o. dobio koncesiju za sakupljanje otpada na području Općine Bogdanovci

Značajno zajedničko ulaganje Grada Vukovara i tvrtke Komunalac d.o.o. u komunalnu infrastrukturu u posljednje dvije godine urodilo je plodom – tvrtka Komunalac...

Saznaj više  

Projekt VU-ECO

Strateški plan razvoja tvrtke Komunalac d.o.o. sadržan u video filmu u trajanju od 4 minute možete pogledati na linku.

Saznaj više  

Započeo pilot projekt kompostiranja u OŠ. Mitnica

Sukladno razvojnoj strategiji tvrtke Komunalac d.o.o. u pogledu provedbi aktivnosti na smanjenju nastanka otpada u gradu Vukovaru, tvrtka Komunalac d.o.o. održala je...

Saznaj više  

Tvrtka Komunalac najmlađima donirala računala

Tvrtka Komunalac zna kako ponovna upotreba otpada može doprinijeti i podizanju kvalitete odgojno-obrazovnih procesa. S tom namjerom, tvrtka Komunalac gradskim...

Saznaj više